на этой панораме Форос виден от района дач до его центра